Ankieta

Szanowni Państwo,

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie jest firmą działającą w branży komunalnej, transportowej oraz wodno ? kanalizacyjnej. Nasze działania staramy się opierać na najlepszych wzorcach w oparciu o rzetelne badania statystyczne i jakościowe. Nie inaczej chcemy realizować system gospodarki odpadami, który został nam powierzony przez Gminę Baborów.

Przed nami kolejne zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W tym miejscu mamy za sobą półtora roku doświadczeń w nowej odsłonie systemu odpadowego a zarazem ponownie  zmierzamy do jego zmian.

Dlatego też przedkładamy Państwu ankietę będącą podsumowaniem funkcjonującego już od 1 lipca 2013r. systemu pod kątem finansowym i organizacyjnym ale chcemy też dokonać próby określenia kierunków działań które będą podejmowały poszczególne gminy.

Licząc na Państwa zrozumienie i wolę współpracy proszę o wypełnienie załączonej ankiety i odesłanie jej do dnia 30 kwietnia 2015r. w formie papierowej na adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Krakowska 1, 48 ? 120 Baborów lub w formie elektronicznej na adres zuk@baborow.pl. Osoba do kontaktu: Anna Bunczek tel.: 77/403 69 66 i 82.

Podsumowanie wyników ankiety zostanie Państwu przekazane w terminie do 29.05.2015r.

Do pobrania: Ankieta dotycząca systemu gospodarki odpadami komunalnymi