Harmonogram odbioru odpadów

smieciarka

 

 

 

 

 

Nowe harmonogramy odbioru odpadów:

Odbiór odpadów komunalnych od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

Harmonogram zuk 2019 MIASTO

Harmonogram zuk 2019 SOŁECTWA

 

 

punkt
 
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany jest przy ulicy Głubczyckiej w Baborowie. W ramach opłaty „śmieciowej”  za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Gminy Baborów mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.
Punkt jest czynny:

– poniedziałek: od 7:00 do 17:00

– wtorek – czwartek: od 7:00 do 15:00

– piątek: od 7:00 do 13:00

Fundusz rekultywacyjny

Na podstawie zawartej umowy w zakresie administrowania instalacją do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Baborowie przy ulicy Głubczyckiej informujemy, że w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku, udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi 5,00% od cen zamieszczonych w cenniku.