Harmonogram odbioru odpadów

smieciarka

 

 

 

 

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW

Odbiór odpadów komunalnych od 01.01.2023r. do 30.06.2023r.

Harmonogram I półrocze 2023 MIASTO

Harmonogram I półrocze 2023 SOŁECTWA

Odbiór odpadów komunalnych od 01.07.2022r. do 31.12.2022r.

Harmonogram II półrocze 2022 MIASTO

Harmonogram II półrocze 2022 SOŁECTWA

Odbiór odpadów komunalnych od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.

Harmonogram 2022 I półrocze MIASTO

Harmonogram 2022 I półrocze SOŁECTW

Odbiór odpadów komunalnych od 01.07.2021r. do 31.12.2021r.

Harmonogram 2021 II półrocze MIASTO

Harmonogram 2021 II półrocze SOŁECTW

Odbiór odpadów komunalnych od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

Harmonogram 2021 I półrocze MIASTO

Harmonogram 2021 I półrocze SOŁECTW

Odbiór odpadów komunalnych od 01.07.2020r. do 31.12.2020r.

Harmonogram 2020 II półrocze MIASTO

Harmonogram 2020 II półrocze SOŁECTWA

Odbiór odpadów komunalnych od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

Harmonogram 2020 MIASTO

Harmonogram 2020 SOŁECTWA

Odbiór odpadów komunalnych od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.

Harmonogram 2019 MIASTO

Harmonogram 2019 SOŁECTWA

 

 

punkt
 
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany jest przy ulicy Głubczyckiej w Baborowie. W ramach opłaty ?śmieciowej?  za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Gminy Baborów mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.
Punkt jest czynny:

– poniedziałek: od 7:00 do 17:00

– wtorek – czwartek: od 7:00 do 15:00

– piątek: od 7:00 do 13:00

Fundusz rekultywacyjny

Na podstawie zawartej umowy w zakresie administrowania instalacją do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Baborowie przy ulicy Głubczyckiej informujemy, że w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku, udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi 5,00% od cen zamieszczonych w cenniku.