Inwestycje podstawą rozwoju

Działania reorganizacyjne w Zakładzie Usług Komunalnych w Baborowie rozpoczęto z końcem 2011r. a ich zakończenie planowane jest na koniec 2016r. Okres 5 letni został wyznaczony przez zarząd spółki do osiągnięcia pełnej stabilizacji i możliwości rozwojowych. Uznajemy, że wszelkie kroki związane z podwyższaniem jakości naszych usług, rozszerzaniem działalności oraz zmian struktur funkcjonowania zakładu są działaniami  reorganizacyjnymi, pozwalającymi uzyskać pełną stabilizację firmy.
Tym samym na przełomie 2014 i 2015r. dokonaliśmy kolejnych zakupów inwestycyjnych związanych z pozyskaniem kolejno:
 – zbiornika bezciśnieniowego, dwuściankowego, naziemnego, przeznaczonego do magazynowania oleju napędowego o pojemności 2 500 litrów produkcji Kingspan Environmental, co pozwoli na zmniejszenie kosztów zakupu paliwa, które obecnie trafia do nas bezpośrednio z rafinerii LOTOS.
– samochodu CITROEN JUMPER stanowiącego uzupełnienie floty POGOTOWIA WOD-KAN. Przedmiotowy zakup pozwoli zmniejszyć zużycie paliwa w porównaniu do wcześniej używanych pojazdów, które w części będą przeznaczone do sprzedaży, a ponadto ten zakup to pierwsza część inwestycji która ma zostać uzupełniona o lawetę i minikoparkę.
– minitraktorka firmy YANMAR F195DT wraz z osprzętem tj. pługiem hydraulicznym i solarką do zimowego utrzymania mniejszych powierzchni oraz utrzymania terenów zieleni oraz czystości dróg, placów i parkingów.
– samochodu marki VW TOURAN 1,9TDI. do obsługi działów technicznych celem zmniejszenia kosztów wyjazdów służbowych. Warto zaznaczyć, że obszar naszego działania to granice powiatu krapkowickiego.
 
Wszystkie zakupy są dokonywane w oparciu o szczegółowe analizy ekonomiczne i techniczne. Dokonane wybory już na samym początku pozwalają nam generować oszczędności, których efektem są między innymi taryfy na wodę i ścieki czy też ceny biletów w przejazdach autobusowych na liniach regularnych.