Nowy system informatyczny w baborowskim ZUK-u

W 2014 roku  zakończono proces wdrażania nowego system zarządzania przedsiębiorstwem w Zakładzie Usług Komunalnych. Jest to zintegrowany system informatyczny, pozwalający na bieżące uzyskiwanie informacji o wielkości sprzedaży, kosztów, zarządzanie należnościami i zobowiązaniami. Zastąpił on trzy dotychczas używane programy informatyczne działające w starych systemach.

Zakład przygotowując się do zmiany oprogramowania podjął działania związane pozyskaniem środków zewnętrznych. W 2013 roku  został złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013 w ramach działania 2.2.Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych RPO WO 2007-2013.

Całkowity koszt wnioskowanego projektu o nazwie ?Wdrożenie systemu e-usług wspomagające budowę społeczeństwa informacyjnego w Zakładzie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Baborowie zawierał się w kwocie 712.454,02 zł brutto. Koszty kwalifikowane ( zwracane ) miały wynieść 492.200,02 zł. Z kolei Zakład miał ponieść koszty niekwalifikowane w wysokości 118.203,00 zł netto. Wniosek przeszedł wszystkie etapy weryfikacji, jednak ze względu na inne priorytetowe zadania w województwie opolskim nasz projekt znalazł się na 30 miejscu listy rezerwowej.

W związku z tym  należało zdać się na własne fundusze i wdrożyć  oprogramowanie w zakresie podstawowym, które kosztowało Spółkę 70.741,39 zł netto. Niezbędny sprzęt komputerowy został wzięty   w leasing ? w tym nowy serwer i trzy zestawy inkasenckie- stare były z 2000  i 2002 roku. Wartość sprzętu używanego w oparciu o umowę leasingu operacyjnego to 41.000,00 zł netto.

Umowę podpisano na 36 miesięcy, po czym istnieje opcja wykupu sprzętu za 1% wartości bieżącej. Jest to bardzo dogodne rozwiązanie, gdyż sprzęt komputerowy szybko starzeje się  i można skorzystać z takiej samej formy zaopatrzenia w nowoczesny sprzęt za 3 lata. Spłata rozkłada się w czasie, a środki, które byłyby wydane jednorazowo można zainwestować w inne niezbędne zakupy.

Standard pracy inkasentów znacznie się polepszył, z kolei klient ma całość zadłużenia na jednej kartotece ? zarówno za wodę jak i inne usługi komunalne. Podczas wizyty inkasenta można sprawdzić na bieżąco zarówno saldo zadłużenia jak i numery nieuregulowanych   faktur, co do tej pory nie było możliwe.

Zakład w przyszłości chciałby  zwiększyć funkcjonalność wdrożonego systemu zarządzania poprzez uruchomienie  internetowego  Biura Obsługi Klienta. Funkcjonalność taka jest w dobie internetu niezwykle potrzebna, gdyż każdy klient po zalogowaniu miałby możliwość między innymi podać stan wodomierza, podejrzeć swoją kartotekę rozrachunku tj. wystawione faktury i  zapłaty, zgłosić awarię.

Prosimy o opinie Państwa w tej sprawie  zarówno w trakcie wizyty inkasenta, jak i w siedzibie naszego Zakładu, jak również telefoniczne wypowiedzenie się  na temat opisanego projektu. Chcemy wstępnie przed podjęciem decyzji o zakupie zorientować się jakie byłoby zapotrzebowanie  ze strony Państwa na  korzystanie z internetowego Biura Obsługi Klienta.