Ogłoszenie ? drewno na sprzedaż

 

O G Ł O S Z E N I E

ZARZĄDCY CMENTARZA PARAFIALNEGO W BABOROWIE 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie informuje, że w ramach robót porządkowych na terenie cmentarza przy ulicy Wiejskiej zostaną wykonane prace polegające na wycince drzew. Na podstawie porozumienia z Parafią Rzym-Kat OO. Karmelitów pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Baborowie informujemy, że pozyskane drewno zostanie wystawione na sprzedaż  za kwotę 50,00 zł/m3. Kwota nie obejmuje transportu drewna i jego załadunku.

Osoby zainteresowane pozyskaniem drewna zapraszamy do składania wniosków o jego zakup w siedzibie ZUK Baborów lub w formie elektronicznej na adres zuk@baborow.pl. Środki pozyskane ze sprzedaży drewna zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem i modernizacją cmentarza.