Przetarg na zakup energii elektrycznej

Zakład Usług Komunalnych w Baborowie informuje, że dnia 6 lutego 2014r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie”. Szacunkowe zużycie energii w okresie obowiązywania umowy wynosi 957,80 MWh, a ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną stanowi 73 punkty.

Zapraszamy do zapoznania się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Do pobrania:

Pytania i odpowiedzi:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty