Przetarg na zakup energii elektrycznej 2015

Przetarg na zakup energii elektrycznej

Zakład Usług Komunalnych w Baborowie informuje, że dnia 8 września 2014r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie”. Szacunkowe zużycie energii w okresie obowiązywania umowy wynosi 1277 MWh, a ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną stanowi 73 punkty.

Zapraszamy do zapoznania się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PDF
Załącznik nr 1 do SIWZ – oferta wykonania
Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie zgodne z art. 22 ustawy
Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie zgodne z art. 24 ustawy
Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz dostaw
Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie innego podmiotu
Załącznik nr 6 do SIWZ – podwykonawcy
Załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie o posiadaniu GUD
Załącznik nr 8 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz punktów poboru energii
Załącznik nr 10 do SIWZ – wzor umowy

Pytania i odpowiedzi:

Odpowiedz na zapytanie nr 01

Odpowiedz na zapytanie nr 02

Zawiadomienie:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty