Przetarg na zakup energii elektrycznej 2017

Przetarg na zakup energii elektrycznej

Numer ogłoszenia: 142257 – 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016r.

Zakład Usług Komunalnych w Baborowie informuje, że dnia 18 lipca 2016r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadania pn.: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie”. Szacunkowe zużycie energii w okresie obowiązywania umowy wynosi: 1560 MWh, a ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię stanowi 80 punkty.

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Do pobrania:
Ogłoszenie 2017
00 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
01 Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta wykonania
01 Zalacznik nr 1 do SIWZ- oferta wykonania doc.
02 Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie zgodne z art. 22 ustawy
02 Zalacznik nr 2 do SIWZ – oswiadczenie zgodne z art. 22 ustawy doc.
03 Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie zgodne z art. 24 ustawy
03 Zalacznik nr 3 do SIWZ – oswiadczenie zgodne z art. 24 ustawy doc.
04 Załącznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw
04 Zalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw doc.
05 Załącznik nr 5 do SIWZ-oświadczenie innego podmiotu
05 Zalacznik nr 5 do SIWZ-oświadczenie innego podmiotu doc.
06 Załącznik nr 6 do SIWZ – podwykonawcy
06 Zalacznik nr 6 do SIWZ – podwykonawcy doc.
07 Załącznik nr 7 do SIWZ-oświadczenie o posiadaniu GUD
07 Zalacznik nr 7 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu GUD doc.
08 Zalacznik nr 8 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
08 Zalacznik nr 8 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc.
09 Załącznik nr 9 do SIWZ
09 Załącznik nr 9 do SIWZ xls.
10 Zalącznik nr 10 do SIWZ- wzór umowy (2017)
 
Pytania i odpowiedzi:
01 Odpowiedz na zapytanie 2016

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ustawy PZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016