Przetarg na zakup energii elektrycznej

Przetarg na zakup energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 235106 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015r.
Zakład Usług Komunalnych w Baborowie informuje, że dnia 9 września 2015r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadania pn.: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie”. Szacunkowe zużycie energii w okresie obowiązywania umowy wynosi: 1458 MWh, a ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię stanowi 80 punkty.
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
Zapraszamy do zapoznania się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Do pobrania: 
1.   Ogłoszenie o przetargu
2.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.   Załącznik nr 01 do SIWZ – oferta wykonania
4.   Załącznik nr 02 do SIWZ – oświadczenie zgodne z art. 22 ustawy
5.   Załącznik nr 03 do SIWZ – oświadczenie zgodne z art. 24 ustawy
6.   Załącznik nr 04 do SIWZ – wykaz dostaw
7.   Załącznik nr 05 do SIWZ – oświadczenie innego podmiotu
8.   Załącznik nr 06 do SIWZ – podwykonawcy
9.   Załącznik nr 07 do SIWZ – oświadczenie o posiadaniu GUD
10. Załącznik nr 08 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
11. Załącznik nr 09 do SIWZ – zestawienie punktów poboru energii
12. Załącznik nr 10 do SIWZ – wzór umowy (1)
 
Pytania i odpowiedzi:
Odpowiedz na zapytanie nr 01
Odpowiedz na zapytanie nr 02
Zawiadomienie:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.09.2015r.