Przetarg na zakup energii elektrycznej

Celem zmniejszenia wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Baborowie z końcem 2012r. ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do obiektów zlokalizowanych na terenie gmin: Reńska Wieś, Pawłowiczki oraz Baborów. W postępowaniu przetargowym zostały złożone trzy oferty tj.: PKP Energetyka SA, Obrót Energią Elektryczną, ul. Hoża 63-67, 00-681 Warszawa, Elektrociepłownia Andrychów, ul.Krakowska 83, 34-120 Andrychów oraz Energa Obrót SA, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk. W wyniku analizy poszczególnych ofert otrzymały one odpowiednio 100,00 pkt, 99,85 pkt i 90,99 pkt.
Dnia 20 grudnia 2012r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych z siedzibą w Baborowie a PKP Energetyka SA, Obrót Energią Elektryczną z siedzibą w Warszawie.

Post navigation