Przetarg na zakup samochodu specjalnego do zimowego utrzymania dróg oraz udrażniania kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Numer ogłoszenia: 307156-2015; data zamieszczenia: 13.11.2015r.
Zakład Usług Komunalnych w Baborowie informuje, że dnia 11 listopada 2015r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadania pn.: ?zakup samochodu specjalnego do zimowego utrzymania dróg oraz udrażniania kanalizacji sanitarnej i deszczowej?.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 22 grudnia 2015 roku.
Zapraszamy do zapoznania się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Do pobrania: 
Ogłoszenie pdf
SIWZ DA-2279-2015 pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ DA-2279-2015
Załącznik nr 2 do SIWZ DA-2279-2015
Załącznik nr 3 do SIWZ DA-2279-2015
Załącznik nr 4 do SIWZ DA-2279-2015
Załącznik nr 5 do SIWZ DA-2279-2015 pdf
 
Pytania i odpowiedzi:
Odpowiedz na zapytania 01
Zawiadomienie:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.11.2015r