Rozstrzygnięto przetarg na zakup energii elektrycznej

Po raz drugi baborowski ZUK  przeprowadził procedurę przetargową związaną ze zmianą dostawcy energii elektrycznej dla ponad 70 obiektów zlokalizowanych na terenie Gmin Baborów, Pawłowiczki oraz Reńska Wieś.

Przetarg nieograniczony, który został ogłoszony 6 lutego 2014r. rozstrzygnięto 17.02.br. Dzień później została zawarta umowa na dostawę energii z firmą RWE Polska S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Warto wspomnieć, że pierwsza procedura związana z dostawcą energii elektrycznej została rozpoczęta w 2012r. Od tamtego czasu, po przeprowadzeniu optymalizacji kosztów i rozstrzygniętych przetargach Zakład Usług Komunalnych obniżył cenę jednostkową dostarczanej energii o ponad 36%.

W poprzednich latach dostawcami energii elektrycznej dla potrzeb ZUK-u byli:

– 2012 – 2013r.: TAURON Sp. z o.o.

– 2013 – 2014r.: PKP ENERGETYKA S.A.

– 2014r.:             RWE POLSKA S.A.

Wyniki przetargu na dostawę energii elektrycznej:

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

95,45 pkt.

PKP Energetyka S.A., Pion Sprzedaży,

97,60 pkt.

ENEA SA,

91,74 pkt.

RWE Polska SA,

100,00 pkt.

CORRENTE sp. z o.o.

96,19 pkt.

PGE Obrót S.A.,

96,19 pkt.

Green SA, Centrum Obsługi Klientów,

95,00 pkt.

ENERGA Obrót S.A.

92,01 pkt.

ENERGOMEDIA sp. z o.o.

99,74 pkt.