Rozszerzanie działalności, perspektywą na przyszłość

Dążeniem do zdobywania stabilizacji w firmie jest jej rozwój. Brak rozwoju to stagnacja, która doprowadza najczęściej do utraty jakichkolwiek perspektyw na właściwe funkcjonowanie przedsiębiorstw.

logoTaki kierunek rozwoju, nie stagnacji obrał Zakład Usług Komunalnych w Baborowie. Rok temu w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu zostały złożone pierwsze dokumenty dotyczące dopłat do biletów ulgowych w transporcie publicznym. Długotrwałe uzgodnienia zakończyły się dopiero w drugim miesiącu 2014r. kiedy to została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Województwa Opolskiego a ZUK-iem. Tym samym od 1 marca uruchomione zostały linie autobusowe na terenie Gminy Baborów. Docelowo linie mają być rozbudowane na teren gmin sąsiednich oraz przewiduje się wprowadzone kursów wakacyjnych.

Warto podkreślić, że od 1 stycznia 2017r. na barki gmin zrzucony zostanie obowiązek organizowania transportu publicznego poprzez wybór operatorów w postępowaniach przetargowych lub przy wykorzystaniu własnych spółek zajmujących się przewozem osób.

To, o czym mało kto jeszcze myśli, my już realizujemy. Teraz funkcjonujemy  jako przewoźnik komercyjny, a od 2017r. będziemy mieli możliwość działania na rzecz Gminy Baborów jako operator.

ssdBaborowski ZUK stosuje zarówno ulgi ustawowe jak również wprowadza ulgi handlowe. W ostatnim czasie Zakład Usług Komunalnych w Baborowie został partnerem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora funkcjonującej w ramach Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim prowadzonym przez Urząd Marszałkowski. Ten krok to kolejne ulgi dla:

  • rodzin wychowujących min. 2 dzieci w wieku do 18 lat (małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny      zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi) zamieszkujących na terenie województwa opolskiego,
  • rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 26 roku życia i posiada orzeczenie o      niepełnosprawności,
  • osób starszych, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim.

Wysokość proponowanej ulgi przez ZUK to  zniżka o 45% wartości biletów miesięcznych i jednorazowych w regularnych przewozach autobusowych dla osób posiadających Opolska Kartę Rodziny i Seniora.

 Inauguracja projektu odbyła się w Filharmonii Opolskiej 14 maja, gdzie prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył sześciu rodzinom i pięciu seniorom pierwsze Opolskie Karty Rodziny i Seniora. W doborowym gronie, wśród 35 firm zaproszonych na uroczystość znalazł się  Zakład Usług Komunalnych z Baborowa jako partner projektu. Baborowski ZUK był jedyną firmą z branży komunalnej.

Jak podkreślił prezydent RP w odniesieniu do osób tworzących Opolską Kartę Rodziny i Seniora, osób wspomagających jej wdrożenie i przedsiębiorców będących jej partnerami – ?macie odwagę przecierać szlaki?. Takie słowa motywują do dalszego wspierania wielkich inicjatyw, odnajdując tym samym szanse własnego rozwoju.

Informacje dot. Opolskiej Karty Rodziny i Seniora: www.ssd.opolskie.pl

 

Op3 Op4

Zdjęcia: Piotr Wrona /www.radio.opole.pl/