Umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli posesji, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

pojemnik 1100

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Baborowie XVIII-189/16 z dnia 25.10.2016r. od 1 stycznia 2017r. właściciele posesji, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie będą rozliczać się z Urzędem Miejskim w Baborowie z ?opłaty śmieciowej?. Każdy podmiot jest zobowiązany do zawarcia umowy z firmą odbierającą odpady. Dotyczy to również szkół, przedszkoli, domów pomocy oraz właścicieli (zarządców) cmentarzy.

Poniżej przedstawiamy cennik usług wg nowego systemu, wzór umowy oraz deklaracje dla poszczególnych działalności.

W ramach zawartej umowy Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. przekaże zleceniodawcy pakiet worków do segregacji odpadów na okres 6 m-cy (nie dotyczy odpadów zmieszanych). Worki będą oznaczone symbolem PG. Informujemy jednocześnie, że od 1 stycznia papier segregujemy w oddzielnym worku (kol. niebieski).

Zarządzenie Prezesa Zarządu ZUK Baborów nr 15-2016 z dnia 29.12.2016r.

Cennik odbioru odpadów – załącznik do zarządzenia 15-2016 z dnia 29.12.2016r.

Umowa odbioru odpadów

Deklaracja – załącznik do umowy – usługowo-handlowe

Deklaracja – załącznik do umowy – szkoły – przedszkola

Deklaracja – załącznik do umowy – domy pomocy