Wodociąg Dziećmarów ? najstarszy w Gminie Baborów

Sieć wodociągowa w Dziećmarowie jest najstarszą instalacją wodną  w Gminie Baborów. Powstała w latach 1938 ? 1939. Długość magistrali to 4450 m natomiast sieć rozdzielcza wynosi 4400m.

Woda ze studni głębinowych jest dostarczana dla mieszkańców Dziećmarowa, Babic, Sułkowa oraz Baborowa. Głębokość wydobycia wody wynosi ok. 60,00m.

Charakterystycznym punktem wodociągu w Dziećmarowie jest wieżowy zbiornik wody, który został zbudowany w 1938r. Jest to obiekt wolno-stojący, o kształcie walca, średnicy 7,00 m w części dolnej. Komora zbiornika usytuowana jest na wysokości 6,60 m nad terenem. Komora ma kształt walca o średnicy 6,90 m. wysokości  4,30 m i przykryta jest dachem o konstrukcji drewnianej. Zbiornik posiada pojemność ? 70,0m?.

Fundamenty wieży wykonano w formie żelbetowej ławy pierścieniowej, posadowionej poniżej  głębokości  przemarzania gruntu. Na fundamentach wzniesiono mury grubości 42 cm. z cegły pełnej, ceramicznej. Płaszczyzna zewnętrzna ścian wykonana została z cegły klinkierowej. Na ścianach wewnętrznych  wykonano tynk gładki, wapienny.

Zbiornik wody wykonany został w całości z konstrukcji żelbetowej. Płyta denna ma grubość 40 cm. ściany 30 cm. Dach wykonano o kształcie ostrosłupa , na ośmiobocznej  podstawie. Na konstrukcję zastosowano drewno sosnowe nie impregnowane. Pokrycie dachu   (w 1994r. remont) wykonano z blachy stalowej ocynkowanej. W 1999r. w związku z rozbudową wodociągu grupowego wieża została zmodernizowana. Modernizacja      polegała    na     remoncie i   wymianie   urządzeń     wodociągowych . Dla   umożliwienia    okresowej   dezynfekcji    wody  w wydzielonym pomieszczeniu w podstawie zbiornika zainstalowano urządzenie do dezynfekcji wody chlorator. Pomieszczenie posiada powierzchnię ok.7,00 m?.

Zbiornik wieżowy  pełni rolę zbiornika wyrównawczego wody dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowość Dziećmarów.