Zmiana rozkładów jazdy autobusów

O G Ł O S Z E N I E 

Zmiana rozkładów jazdy autobusów

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2014R.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie uprzejmie informuje, że celem dążenia do zrównoważonego transportu publicznego na terenie Gminy Baborów i gmin ościennych od dnia 1 października 2014r. nastąpi zmiana rozkładów jazdy autobusów.

Zmiana dokonywana w powyższym terminie wynika z § 14 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy /Dz.U. z 2012r. poz.451/, który wyznacza terminy wprowadzania aktualizacji przedmiotowych rozkładów.

Zmiany rozkładów jazdy autobusów będą dostępne na stronie internetowej: www.zukbaborow.pl od 20 września 2014r. oraz zostaną umieszczone na tabliczkach przystankowych 1 października 2014r.

Tel.: 77/ 403 69 66 lub 82