ZUK Baborów ? woda pod kontrolą

W pierwszej połowie grudnia mieszkańcy części Baborowa mogli zaobserwować w swoich kranach delikatnie zmętnioną wodę co było spowodowane dwoma czynnikami. Pierwszym z nich była wymiana pompy głębinowej na rurociąg tłocznym w studni nr 3 wchodzącej w skład ujęcia wody w miejscowości Dziećmarów. Jest to studnia podstawowa, z której woda jest tłoczona pompą głębinową zlokalizowaną ok. 60 pod ziemia do rurociągu tranzytowego gdzie następuje jej rozdział do zbiornika wieżowego w Dziećmarowie i Babicach oraz do zbiornika w Baborowie zaopatrującego Baborów, Sułków, Dzielów oraz Raków. Drugim czynnikiem był zanik energii elektrycznej spowodowany silnymi podmuchami wiatru w dniach 5 i 6 grudnia na Stacji Uzdatniania Wody w Rakowie.
W pierwszym przypadku wymiana głównej pompy spowodowała zwiększoną wydajność a zarazem zmianę ciśnienia w tranzycie pomiędzy Dziećmarowem a Baborowem co doprowadziło do częściowych zaburzeń w sieci. Drugi czynnik to zatrzymanie pracy pomp na ujęciu w Rakowie. W tej sytuacji przy długotrwałym zaniku energii podjęto decyzję o przekierowaniu pomp z Baborowa na teren Rakowa celem zapewnienia ciągłej dostawy wody. Powrotne przełączanie układu pomp spowodowało również zawirowania w sieci.
Każde czynności modernizacyjne związane z pracą głównych pomp mogą doprowadzić do zaburzeń w sieci. Dlatego też po zaobserwowaniu zmętnienia wody przekazano jej próbki do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Opolu ? Oddział Laboratoryjny w Kędzierzynie Koźlu celem przeprowadzenia stosownych analiz. Po dokonanych badaniach potwierdzono przydatność wody do spożycia.
Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi są wykonywane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. zgodnie z którym przeprowadzany jest monitoring przeglądowy raz w roku na wodociągu Dziećmarów, Baborów i raz na dwa lata na wodociągach Szczyty, Raków, Tłustomosty, Sucha Psina. Ponadto wykonywany jest monitoring kontrolny cztery razy w roku na wodociągu Baborów i Dziećmarów oraz dwukrotnie na pozostałych wodociągach. Niezależnie od powyższych badań które zleca ZUK Baborów przeprowadzane są czterokrotne kontrole wody przez Stację Sanitarno-Epidemiologicznej w Głubczycach.
Zarówno w latach poprzednich jak i w roku 2013 podjęto wiele działań zmierzających do poprawy gospodarki wodnej na terenie Gminy Baborów. Większość prac realizowanych przez ZUK Baborów związanych z wymianą zasuw lub przepinaniem sieci wykonywanych jest w późnych godzinach nocnych celem zminimalizowania utrudnień dla mieszkańców.
W najbliższym czasie planowane są następne prace modernizacyjne na wodociągach, dlatego też prosimy Państwa o wyrozumiałość zapewniając, że ze strony Zakładu Usług Komunalnych będziemy starali się nadal dobierać najmniej uciążliwe dla mieszkańców godziny pracy.

Tomasz Krupa
Prezes Zarządu ZUK Baborów