Gmina Reńska Wieś

Jakość wody w Gminie Reńska Wieś:

– stwierdzenie przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego K-Koźle
Woda z UJĘCIA DUNIKOWSKIEGO dostarczana dla odbiorców w miejscowościach:Reńska Wieś, Gierałtowice, Naczysławki, Długomiłowice oraz Dębowa za pośrednictwem przepompowni w Reńskiej Wsi.
Do pobrania: Sprawozdanie z badań wody ZUW Dunikowskiego
 
stwierdzenie przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Większyce
Woda ze Stacji Uzdatniania Wody w Większycach dostarczana dla odbiorców w miejscowościach:Komorno, Pociękarb, Poborszów, Łężce, Mechnica, Pokrzywnica, Radziejów, Bytków, Kamionka.
Do pobrania: Sprawozdanie z badań wody SUW Wiekszyce