Utrzymanie cmentarzy

Cmentarz 01Cmentarz Parafialny w Baborowie przy

ul. Wiejskiej

Baborowska Nekropolia, której właścicielem jest Parafia NNMP w Baborowie zlokalizowana jest na obrzeżach naszego miasta. Obecnie cmentarz zajmuje obszar 1,30 ha, na którym istnieje ok. 2 tys. grobów. Jako miejsce modlitwy, zadumy i ciszy dbamy o niego z wielkim szacunkiem i zaangażowaniem.

Dane teleadresowe:

Zarządca cmentarza:     Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Krakowska 1, 48 ? 120 Baborów, tel.: 77/ 403 69 66 i 82, e-mail:zuk@baborow.pl www.zukbaborow.pl

Właściciel cmentarza:    Parafia Rzym-Kat OO. Karmelitów pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Baborowie, ul.Kościuszki 2, 48 ? 120 Baborów, tel.: 77/ 403 69 10

Plan cmentarza – sektory

Plan cmentarza - sektory

 

Do pobrania:

1. Regulamin Cmentarza Parafialnego

2. Cennik opłat za korzystanie z Cmentarza Parafialnego w Baborowie

3. Zlecenie czynności opieki nad grobem

4. Zestawienie kosztów poniesionych na utrzymanie Cmentarza w roku 2018