Gospodarka odpadami

Regulacje prawne gospodarki odpadami:

Instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pawłowiczkach.

Zarządzenie Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Baborowie nr 7/2018 z dnia 28.08.2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pawłowiczkach. 

Cennik – pobierz 

Zarządzenie Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Baborowie nr 9/2018 z dnia 29.08.2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pawłowiczkach.

Regulamin – pobierz

 

Instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Baborowie. 

Fundusz rekultywacyjny

Na podstawie zawartej umowy w zakresie administrowania instalacją do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Baborowie przy ulicy Głubczyckiej oraz w Pawłowiczkach informujemy, że w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowiskach, udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi 5,00% od cen zamieszczonych w cenniku.