Gospodarka odpadami

Regulacje prawne gospodarki odpadami:

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Baborowie.

Zarządzenie Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Baborowie        nr 1/2022 z dnia 01.02.2022r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Baborowie. 

Cennik – pobierz 

Fundusz rekultywacyjny

Na podstawie zawartej umowy w zakresie administrowania instalacją do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Baborowie przy ulicy Głubczyckiej oraz w Pawłowiczkach informujemy, że w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowiskach, udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi 5,00% od cen zamieszczonych w cenniku.