Gospodarka odpadami

Strona w budowie

Regulacje prawne gospodarki odpadami:

Fundusz rekultywacyjny

Na podstawie zawartej umowy w zakresie administrowania instalacją do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Baborowie przy ulicy Głubczyckiej informujemy, że w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku, udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi 5,00% od cen zamieszczonych w cenniku.