PSZOK

punkt

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany jest przy ulicy Głubczyckiej w Baborowie. W ramach opłaty „śmieciowej”  za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Gminy Baborów mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Punkt jest czynny:

– poniedziałek – wtorek: od 7:00 do 15:00
– piątek: od 9:00 do 17:00

Rodzaje odpadów, które można oddać na PSZOK: