PSZOK

punkt

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany jest przy ulicy Głubczyckiej w Baborowie. W ramach opłaty ?śmieciowej?  za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Gminy Baborów mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Punkt jest czynny:

– poniedziałek : od 7:00 do 17:00
– środa : od 7.00 do 15.00
– piątek : od 7.00 do 13.00

Rodzaje odpadów, które można oddać na PSZOK: