Rada Nadzorcza

Od 30.06.2015r.   Rada Nadzorcza działała w składzie:

  1. Beata Dziwińska-Hołda – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Ryszard Mielnik – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Jerzy Zygmunt – Członek Rady Nadzorczej,
  4. Roland Mutwin – Członek Rady Nadzorczej (od 21.04.2017r.).