Rada Nadzorcza

Od 01.07.2012 r.   Rada Nadzorcza działała w składzie:

  1. Beata Dziwińska-Hołda – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Ryszard Mielnik – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Jerzy Lechoszest – Członek Rady Nadzorczej,
  4. Edward Mazurkiewicz – Członek Rady Nadzorczej.

Od 01.03.2011 r.  do 30.06. 2012 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

  1. Zbigniew Łątka – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Ryszard Mielnik – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Wiesław Gaj – Członek Rady Nadzorczej
  4. Robert Jakubowski – Członek Rady Nadzorczej (do dnia 07.03.2012r.)