Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza działała w składzie:

  1. Dariusz Kaśków – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Beata Dziwińska-Hołda – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Jerzy Zygmunt – Członek Rady Nadzorczej,
  4. Roland Mutwin – Członek Rady Nadzorczej