Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza działa w składzie:

  1. Justyna Soppa  Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  2.  Roland Mutwin Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  3. Beata Dziwińska-Hołda  Członek Rady Nadzorczej,
  4. Jerzy Zygmunt    Członek Rady Nadzorczej