Zarząd

Adres siedziby Spółki: ul. Krakowska 1
48- 120 Baborów

Zarząd Spółki :
Anna Bunczek-Mróz – Prezes Zarządu