Zarząd

Adres siedziby Spółki: ul. Krakowska 1
48- 120 Baborów

Zarząd Spółki :
Tomasz Krupa – Prezes Zarządu
Anna Rydz – Członek Zarządu