Działalność

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej. Właścicielem spółki jest Gmina Baborów posiadająca 90% udziałów, pozostałe 10% posiadają Gminy Pawłowiczki oraz Reńska Wieś.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000010147.
Spółka została powołana do realizacji zadań Gminy Baborów w zakresie gospodarki komunalnej. Świadczy usługi dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji składowiska odpadów komunalnego, oczyszczania miasta, transportu publicznego, utrzymania zieleni miejskiej i administrowania cmentarzami.
Jako podmiot gospodarki rynkowej firma nie ogranicza się jedynie do świadczenia usług komunalnych, ale oferuje także usługi ogólnobudowlane i w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, wynajem sprzętu i usługi transportowe.
Spółka prowadzi również działalność na zlecenie dwóch sąsiednich gmin – udziałowców w zakresie gospodarki komunalnej. W oparciu o umowy           z Gminą Pawłowiczki i Reńska Wieś świadczy na ich terenie usługi                w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Zakład Usług Komunalnych administruje łączną ilością:

  • 14 stacji uzdatniania wody,
  • 7 oczyszczalniami ścieków,
  • 38 głównymi przepompowniami ścieków,
  • 136 przydomowymi przepompowniami ścieków,
  • 129,2 km kanalizacji sanitarnej + 2 609 szt. przyłączy
  • 285,9 km sieci wodociągowej + 5 487 szt. przyłączy

Załącznik:Kodeks etyczny ZUK Baborów