Bezpieczeństwo i ulgi handlowe w przejazdach autobusowych ZUK-u.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 12/2014 z dnia 11.07.2014r. w sprawie zatwierdzenia cen biletów na regularne przewozy autobusowe świadczone przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Baborowie z dniem 1 sierpnia 2014r. zostały wprowadzone i częściowo zmienione następujące ulgi handlowe:

1. ?Młody i Młodszy? w wysokości 70% obejmuje rencistów i emerytów  oraz dzieci do lat 6 nie objęte obowiązkiem przygotowania przedszkolnego na podstawie art.14 ust. 3  i 3a ustawy z 7 września 1991r. Dz .U. o systemie oświaty, którym przysługuje ulga ustawowa,

2. ?50+? w wysokości 50% obejmuje osoby w wieku powyżej 50 lat,

3. ?Opolska karta? w wysokości 45% obejmuje osoby posiadające Opolską Kartę Rodziny i Seniora wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

4. ?Ulgowy poniedziałek i środa? w wysokości 40% obejmuje wszystkie osoby dokonujące zakupu biletów jednorazowych w poniedziałki i środy.

5. ?Tanie wakacje? w wysokości 35% obejmuje wszystkie osoby dokonujące zakupu biletów jednorazowych w okresie ferii letnich,

6. ?10 w mieście? obejmuje wyłącznie przejazdy na terenie miasta Baborów i dotyczy biletów miesięcznych.

Ulga handlowa nie łączy się z innymi ulgami. ZUK Baborów stosuje również ulgi wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego tekst jednolity z dnia 30 sierpnia 2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1138).

W celu zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych korzystających z przejazdów autobusowych w ramach linii regularnych prowadzonych przez ZUK Baborów, rozpoczynamy projekt związany z montażem systemu monitoringu autobusów  kursujących na naszych liniach. Pierwszy system pojawi się już w październiku 2014r.