Ubezpieczenie nagrobków na terenie Cmentarza Parafialnego w Baborowie

Zakład Usług Komunalnych działając jako zarządca cmentarza parafialnego w Baborowie podjął starania związane z próbą ubezpieczenia mienia nekropoli przy ulicy Wiejskiej. Dzięki współpracy z Kancelarią Brokerów „QUATTRO” Sp. z o.o.  baborowski ZUK zawarł umowę ubezpieczeniową,  w ramach której ubezpieczono nagrobki z uregulowanym stanem prawnym tzn. określeniem opiekuna ? dysponenta grobu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmowało szkód, za które ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialność tj. np. siła wyższa. Siła wyższa to ogólne określenie przyczyny sprawczej zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, takiego, nad którym człowiek nie panuje. Jako przykład można podać powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca itp.

Najprościej wyjaśniając, ubezpieczenie obejmuje uszkodzenia pomników wynikające z przewrócenia drzewa, opadnięcia konarów lub gałęzi na wskutek wiatrów niestanowiących huraganu lub pęknięć części drzewa pod ciężarem śniegu.