Inwestycje energetyczne w dbałości o środowisko i finanse ZUK-u. II

Inwestycje energetyczne w dbałości o środowisko i finanse ZUK-u.
Wspaniałym jest połączenie oszczędności finansowych z poszanowaniem i ochroną środowiska. Dzięki współpracy z firmą Nbit Energy, Zakład Usług Komunalnych w Baborowie przystąpił do realizacji inwestycji związanej z montażem urządzeń COMBIWOX typu ENWOX, które dzięki najnowszej technologii, aktywnie monitorując i w sposób ciągły regulując parametry zasilającego prądu, optymalizują zużycie energii dostarczanej do obwodów o obciążeniu mieszanym. Nieustannie regulują współczynnik mocy, aktywnie filtrując  zakłócenia harmoniczne THD i chronią obwody przed wynikaniem przepięć z sieci dostarczającej energię elektryczną do obiektów spółki.
Technologia COMBIWOX umożliwia osiągnięcie od 10 do 32% oszczędności energii elektrycznej co stanowi jednocześnie zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

A w skrócie inteligentny regulator i stabilizator sterujący obwodami o mieszanym obciążeniu daje nam:

  • stabilizację energii dostarczanej do obwodu,
  • podniesienie jakości pobieranej energii,
  • obniżenie dodatkowych kosztów,
  • obniżenie ilości CO2,
  • wydłużenie żywotności urządzeń elektrycznych,
  • oszczędność 10-32%.

Przyjęte rozwiązania są wdrażane w 6 punktach poboru energii zarządzanych przez ZUK Baborów:

1. Stacja Uzdatniania Wody w Dziećmarowie ? gm. Baborów
2. Stacja Uzdatniania Wody w Pawłowiczkach ? gm. Pawłowiczki
3. Stacja Uzdatniania Wody w Dobieszowie ? gm. Pawłowiczki
4. Oczyszczalnia ścieków w Naczęsławicach ? gm. Pawłowiczki
5. Oczyszczalnia ścieków w Jakubowicach ? gm. Pawłowiczki
6. Stacja Uzdatniania Wody w Większycach ? gm. Reńska Wieś.
Dobór urządzeń i obiektów na których są one montowane został poprzedzony szczegółowymi analizami finansowo – technicznymi. Model finansowania opiera się  na leasingu operacyjnym przy zawartych porozumieniach zapewniających uzyskiwanie corocznych oszczędności. Tak wypracowany model inwestowania daje nam stabilizację finansową i pewne oszczędności po zakończonym okresie inwestycyjnym.
Źródło: ZUK Baborów