Nowe samochody w ZUK-u

Dbając o wysoką jakość świadczonych usług staramy się dążyć do zwiększenia poziomu technicznego naszego parku maszynowego. Rosnące zapotrzebowania w zakresie utrzymywania kanalizacji sanitarnej spowodowały, że ukierunkowaliśmy działania firmy na dalszy rozwój urządzeń wodno ? kanalizacyjnych. Dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu mogliśmy przystąpić do postępowania przetargowego na zakup dwóch samochodów ciężarowych w tym jednego wielofunkcyjnego do opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, transport kontenerów na odpady oraz transport materiałów sypkich i gruzu. Drugim samochodem był pojazd ciężarowy z zabudową wysokociśnieniową do udrażniania kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Postępowania przetargowe zostały przeprowadzone w miesiącach marzec i kwiecień 2013r. W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono firmę GP TRUCK TRADING S.C. z siedzibą w Warszawie, która dostarczyła dwa samochody ciężarowe tj. samochód wielofunkcyjny MAN 14.280 oraz Renault Master przeznaczony pod zabudowę wysokociśnieniową. W postępowaniu na dostawę i montaż fabrycznie nowego urządzenia do udrażniania kanalizacji wybrano ofertę firmy KanRo Ltd Sp. z o.o., siedzibę w Fasty ? Białystok, która dostarczyła urządzenie wysokociśnieniowe PYTON 140/70 o napędzie 31 KM z rozrusznikiem elektrycznym, pompą trójtłokową Speck NP25 o parametrach ciśnienia roboczego – 140 bar i wydatku wody – 70 l/min. Urządzenie posiada zbiornik o pojemności 1000 l a zakres czyszczenia to rury o średnicy do 400 mm.