Remont wraz z przebudową wodociągu w ulicy Wiejskiej

W chwili obecnej ZUK Baborów realizuje zadanie związane z remontem oraz przebudową wodociągu w ulicy Wiejskiej w Baborowie. Zadanie, które w całości jest finansowane ze środków Gminy Baborów obejmuje również wykonanie nowej nawierzchni chodników nad zabudowanym rurociągiem. Pierwsza część remontu wodociągu została zakończona. Odcinek od skrzyżowania z ulicą Witosa i Świerczewskiego do obiektu szkolnego został wykonany. Większość przepięć i wymian zasuw pracownicy ZUK-u wykonywali w późnych godzinach nocnych aby zminimalizować wszelkie uciążliwości dla mieszkańców. Następnym etapem będzie wykonanie nowej nawierzchni chodników oraz rozpoczęcie budowy rurociągu w nawierzchni jezdni od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do zjazdu przy pawilonie handlowym.